ผลิตภัณฑ์

Clinical Nutrition Products

จากการศึกษาโดยมีการทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่าย จนมั่นใจว่ามีคุณภาพกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จวบจนปัจจุบัน บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ได้ทำการผลิตอาหารทางการแพทย์ออกสู่ตลาดในหลากหลายรูปแบบ

สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทย และยังเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ จนสามารถส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย

Basic Intravenous Solutions

ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับจากบริษัท โอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น

สู่การผลิตน้ำเกลือในขวดพลาสติกจากโรงงาน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง GMP โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S GMP

เราจึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Therapeutic Drugs

กลุ่มยารักษาโรค เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งกลุ่มที่บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งยาแต่ละตัวนั้นถูกค้นคว้าวิจัย และได้รับรองจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ

ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูง และทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

Medical Device

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยคนไทยได้รับคุณภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้น