Privacy Policy

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับประกาศ

 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (“ไทยโอซูก้า”) ชั้น 15 เลขที่ 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

สำหรับจุดประสงค์ของประกาศนี้ ไทยโอซูก้าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งหมายความว่า ไทยโอซูก้า สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมีหน้าที่ในการกระทำการดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลในประกาศฉบับนี้ย่อมหมายถึง “ไทยโอซูก้า” “เรา” “ ของเรา” “พวกเรา

 

ประกาศนี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวมใช้และเปิดเผย (“กระบวนการ”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางไทยโอซูก้าเข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละบุคคลนั้นเป็นความลับและเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน

 

ในประกาศฉบับนี้เมื่อเราเอ่ยถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราหมายถึงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (“บุคคล”) ซึ่งระบุถึงบุคคลดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม  โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับคุณในฐานะผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้

 

คุณควรอ่านประกาศนี้เพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึงสิ่งที่เราทำกับข้อมูลของมูลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิในการจัดการข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ คุณควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นๆที่เราให้ไว้ซื้งอาจแจ้งการนำไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับประกาศนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยโอซูก้า ได้โดยเขียนอีเมลล์ส่งมาที่ dpo@thai-otsuka.co.th หรือตามที่อยู่ของไทยโอซูก้าตามรายละเอียดด้านบน

โดยสรุป

 

  • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง
  • เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราพิจารณาว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลอีกต่อไป
  • คุณมีสิทธิต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามรายละเอียดในที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 7
  • เรามีความยินดีที่จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับประกาศนี้

 

คุณคือใคร

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตุประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร หากต้องการทราบว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะอย่างไรคุณสามารถเลือกจากด้านล่าง

 

ฉันคือ…

 

  • ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยโอซูก้า
  • ลูกค้า
  • ผู้กำลังมองหางานที่ไทยโอซูก้า

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการหาอย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

1. ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของเรา

 

ไทยโอซูก้า คือ “ผู้ควบคุมข้อมูล” ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นี่คือข้อกำหนดทางกฎหมาย หมายความว่าเรามีอำนาจควบคุมและมีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและด้วยเหตุนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมและใช้งานตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งตามที่กฎหมายกำหนดเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่คุณในประกาศนี้

2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและเรารับข้อมูลจากช่องทางใด

 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณในวงกว้างแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก: (i) ข้อมูลส่วนบุคคล; (ii) ข้อมูลลูกค้า และ (iii) ข้อมูลผู้สมัคร

2.2 เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งที่จำกัด ตารางด้านล่างกำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและแหล่งที่มาที่เรารวบรวม

3. เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่ออะไร

 

3.1 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายเสมอ เช่น (เหตุผลตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตารางด้านล่างแสดงวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการกับหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แตกต่างกันและพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลนั้น สำหรับกิจกรรมการประมวลผลบางอย่างเราพิจารณาว่าพื้นฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งอาจเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 

3.2 ผู้เข้าชมเวปไซต์

3.3 ลูกค้า

3.4. ผู้สมัครงาน

4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครและเพราะเหตุใด

 

เราขอให้ผู้บริการบุคคลที่สามดำเนินธุรกิจบางอย่างให้เรา เหล่านี้รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาช่วงในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปที่ใด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ/ องค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศ (“องค์กรระหว่างประเทศ”)

6. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น และไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการอยู่

7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณคืออะไรและคุณมีสิทธิดำเนินการอย่างไร

 

7.1 ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่บนฐานความยินยอมของคุณ (โปรดดูตารางย่อหน้าที่3 ด้านบน) คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณตัดสินใจเพิกถอนคำยินยอมของคุณเราจะหยุดดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นั้นเว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นที่เราสามารถวางใจได้ ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบ

 

7.2 ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บนฐานประโยชน์อันชอบธรรม (โปรดดูตารางในย่อหน้าที่ 3 ด้านบน) คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลนี้ได้ตลอดเวลา และหากคุณทำเช่นนั้นเราอาจจะต้องให้เหตุผลว่าทำไมการดำเนินการของเราควรดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับคุณเอง รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราหรือเป็นการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย

 

7.3 คุณมีสิทธิต่างๆดังนี้ 

 

      7.3.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

      7.3.2 สิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

      7.3.3 สิทธิขอให้มีการแก้ไข ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

      7.3.4  สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 

7.4 โปรดติดต่อเราได้ที่ dpo@thai-otsuka.co.th หากคุณต้องการดำเนินการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณดังกล่าว

 

7.5 นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้คุณแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณพิจารณาว่าเรา รวมถึงพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของเราละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของการปกป้องข้อมูลภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

7.6 เราอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นพื้นฐานหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผล เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเนื้อหาของประกาศนี้เป็นประจำ

8. ช่องทางการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อของเรามีดังนี้ 

 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1501-1502 ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 อีเมลล์: dpo@thai-otsuka.co.th

เบอร์โทร: 02-401-9560 

วันที่จัดทำ มิถุนายน 2020