ไทยโอซูก้า สนับสนุนอาหารทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์