News

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ BLENDERA-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้กับผู้ป่วยที่ตึกโภชนาการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร...

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก...

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์...