News & Events

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ BLENDERA-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้กับผู้ป่วยที่ตึกโภชนาการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร...

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก...

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์...

1 ธันวาคม 2017 พวกเราไทยโอซูก้าและบริษัทพันธมิตรได้ออกเดินทางไปมอบโอกาส...

เมื่อร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ “ขยับ” ปลุกร่างกายด้วยการออกกำลังกายประจำเสมอเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นวายอาจทำให้เราไม่สามารถหาเวลาออกกำลังกายได้อย่างจริงจัง วิธี...

มื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ความสุขใจ เราสามารถหาวิธีการผ่อนคลายให้ตนเองในแต่ละวันด้วยการพักสายตาระหว่างทำงาน 5-10 นาที ทุก ๆ 2 ชั่วโมง...