ก้าวเดินไปกับเรา

ที่บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ คุณจะได้ช่วยชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนอนาคตทุกวัน บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความร่วมมือในที่ทำงานด้วยความไว้วางใจและความเคารพ คนของเราเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของปรัชญา “สุขภาพของคุณคือชีวิตของเรา” และเราเชื่อมั่นในคนของเรา แม้ว่าจะเป็นงานที่ท้าทาย แต่เราพยายามทุกวันเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลกและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

บริษัทมองหาบุคลากรที่มีพรสวรรค์เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
และนำเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเงินเดือนที่จูงใจ
ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับแพคเกจค่าตอบแทนโดยรวมของคุณ

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอแพคเกจผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ในการแข่งขันซึ่งพร้อมด้วยสวัสดิการด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา
รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นภาพรวมของผลประโยชน์ที่เป็นไปได้

สิทธิพิเศษ

ผลประโยชน์ด้านการแพทย์และทันตกรรมที่ครอบคลุม

ผลประโยชน์ด้านการออมและการเกษียณอายุ

การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุและทุพลภาพ

วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 14 วันและวันหยุดบริษัทฯ

เงินช่วยเหลือ/ของขวัญงานแต่งงาน

โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเรา

โอกาสเป็นส่วนหนึ่งกับเรามาถึงแล้ว พวกเราบริษัท ไทยโอซูก้า
เล็งเห็นค่าของทุกคนว่าต้องมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
รวมถึงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุด

เราจึงต้องการหาผู้ที่จะมาช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของทุกๆคนบนโลกใบนี้
ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกับก้าวเดินไปข้างหน้า
ไปพร้อมๆกันกับพวกเรา ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียว
กับพวกเรา “ชาวโอซูก้า”

เข้าสู่ครอบครัวของเรา

ไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้ ชาวโอซูก้าอย่างเราจึงต้องการทรัพยากรที่มีคุณภาพมาเดินเคียงข้างเรา พร้อมให้คำปรึกษา มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาวงการแพทย์ไทยและองค์กรแห่งนี้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและสุขภาพที่ดีของคนทั่วโลก

ขณะเดียวกัน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม และความสามัคคี ควบคู่กันไป “เพราะที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่การทำงาน แต่คือการได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว”

โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ค่านิยมหลักของเรา

ทำงานเป็นทีม

 • มีส่วนร่วมในทีมและอุทิศตนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม
 • แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนในทีม
 • ให้ความร่วมมือและทำงานประสานกับทีมอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

พูดสร้างสรรค์

 • สร้างทัศนคติที่เป็นบวกและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
 • ใช้การสื่อสารทั้งทางวาจาและข้อความ
 • ตั้งใจฟังแล้วจึงค่อยแสดงความคิดเห็น พร้อมกับรับฟังเสียงตอบรับของอีกฝ่ายด้วยความเคารพ

มีสำนึกรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบต่อการกระทำ การตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ได้
 • ทำงานตามกรอบเวลาที่ได้รับ
 • ร่วมรับทั้งผิดและชอบต่อการกระทำ รวมถึงหามาตรการแก้ไขที่จำเป็น

มีความสุขในสิ่งที่ทำ

 • สร้างสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • เข้าถึงเรื่องของการสร้างเนื้องานที่มีคุณค่า
 • สำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • รับรู้ถึงการบรรลุเป้าหมายในงานและคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบที่ดีต่องานในทุกๆวัน

วัฒนธรรมไทยโอซูก้า

‘Jissho-Shugi’
(Proof through execution)

‘Sozosei’
(Creativity)

เราสนับสนุนให้คนของเราผลักดันตัวเอง
ใช้ความคิดสร้างสรรและทำสิ่งที่โดดเด่นท้าท้าย