เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของโอซูก้า

กลุ่มบริษัทโอซูกะ ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2464 เมื่อคุณบูซาบูโร โอซูกะ ได้ตั้งโรงงานผลิตสารเคมีขึ้นที่เมืองนารูโตะ จังหวัด โทคูชิมะ ซึ่งปัจจุบัน ก็คือ บริษัท โอซูกะ ฟาร์มาซูติคอล แฟคตอรี่ จำกัด (Otsuka Pharmaceutical Factory Inc.)

ในปี พ.ศ. 2489 จึงได้เริ่มผลิต และจำหน่ายสารละลายที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ (Intravenous solutions) ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้แยกแผนกเคมีอินทรีย์ออกจากบริษัท โอซูกะ ฟาร์มาซูติคอล แฟคตอรี่ จำกัด มาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท โอซูกะ เคมีคอล แอนด์ เมดิคอล โปรดักซ์ จำกัด (Otsuka Chemical and Medical Products, Inc) ซึ่งได้กลายมาเป็นบริษัทโอซูกะ เคมิคอล จำกัด ในปัจจุบัน

จากนั้นได้มีการก่อตั้งบริษัทใหม่อีกสองแห่ง คือ บริษัท ไทโฮ ฟาร์มาซูติตคอล จำกัด (Taiho Pharmaceutical) และบริษัท โอซูกะ ฟาร์มาซูติตคอล จำกัด (Otsuka Pharmaceutical) ในปี พ.ศ. 2506 และ  พ.ศ. 2507 ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้า ผลิตยา และเวชภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโอซูกะ

คติประจำใจ
ของชาวโรงงานไทยโอซูก้า

คุณภาพ คือชีวิตของโรงงาน
บรรจุภัณฑ์ ก็บ่งชี้ถึงคุณภาพ
จงผลิตและขาย เสมือนว่าเราเป็นลูกค้า

Quality is vital in a factory and so is packaging.
We have to manufacture and market,
putting ourselves in the consumers’ position.

3 ภารกิจหลักที่เรามุ่งมั่นทุ่มเท

ตามหลักปรัชญาของ Otsuka ที่ว่า พวกเราชาวโอซูกะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์0%
ส่งเสริมสุขภาพของผู้คนให้ดีขึ้น0%
อุทิศและทุ่มเทเพื่อคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ0%

โดยมี 3 อนุสรณ์สำคัญที่สะท้อนถึงหลักปรัชญาของ Otsuka ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ เมืองโทคูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น คือ

ต้นมะเขือเทศยักษ์

“เปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อดั้งเดิมที่เคยมีอยู่”

ต้นมะเขือเทศปกติมักให้ผลผลิตราว 50 – 60 ผล
แต่ถ้าปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกเพียงเล็กน้อย
ต้นมะเขือเทศก็มีศักยภาพที่จะให้ผลผลิตนับหมื่นลูกได้
เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์เรา หากกล้าที่จะ “คิดต่าง”
ก็จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงในตัวเองออกมาได้

ต้นสนยักษ์ที่ดัดโค้ง

ต้นสนยักษ์ (ผลงานของ Chuichi Fuji)

เป็นผลงานที่สื่อให้เห็นถึงการฉีกออกจากกรอบความคิดเดิมๆ
และการเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งการดัดต้นไม้ขนาดยักษ์
ก็ไม่ต่างจาการแก้ปัญหาให้ลูกค้าและชุมชน
โดยรวมคือเราจำเป็นต้องคิดให้แตกต่าง
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

หินลอยน้ำ

สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาว Otsuka

หินขนาดใหญ่ทรงโค้งมนที่ลอยอยู่กลางสระน้ำ
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นถึงจิตวิญญาณของชาว Otsuka
ที่รักเพื่อมนุษย์ และต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของทุกคนด้วยแนวคิดใหม่ๆ

ความเป็นมาของโอซูก้าในไทย

ในช่วงปีก่อน พ.ศ. 2508 ประเทศไทยยังคงมีผลิตภัณฑ์ และการใช้น้ำเกลือซึ่งเป็นสารละลายให้ทางหลอดเลือด (Intravenous solutions) ที่นำเข้ามาจากยุโรป โดยมีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว ทางบริษัทโอซูกะ แห่งประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือที่ทันสมัย และปลอดภัยมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ ช.เจริญเภสัช โดยคุณเจริญ สันตโยดม นำเข้าน้ำเกลือในรูปแบบขวดพลาสติกที่บรรจุด้วยระบบ Closed system ซึ่งปรากฏว่าได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างดี จนไม่สามารถส่งสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ คุณเจริญจึงดำริที่จะให้มีการผลิตขึ้นเองในประเทศแทนการนำเข้าจึงเจรจากับผู้บริหารของโอซูกะ ประเทศญี่ปุ่นขณะนั้น  เพื่อร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทและโรงงานผลิตน้ำเกลือขึ้นในประเทศไทย ภายใต้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของโอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 และนับเป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกของกลุ่มโอซูกะอีกด้วย…

เป็นเวลากว่า 40 ปี จนถึงทุกวันนี้  ที่บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ยังคงยึดมั่นในความคิดแรกเริ่มเมื่อครั้งก่อตั้งที่มุ่งหวังให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น เราขอสัญญาว่าจะคิดค้น ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นตลอดไป

2516

บริษัท ไทยโอซูก้า ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

2520

การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำเกลือเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเริ่มดำเนินการผลิตน้ำเกลือในบรรจุภัณฑ์พลาสติกระบบ Closed System

2523

เริ่มดำเนินการผลิตสารละลายกรดอะมิโนบริสุทธ์ ซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย

2529

เริ่มมีการจำหน่ายกลุ่มยารักษาโรค โดยนำเข้าจากโอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยาที่ผ่านการคิดค้น วิจัย พัฒนา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น

2530

ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการผลิตอาหารทางการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย

2545

ผลิตภัณฑ์ของไทยโอซูก้า ทั้งน้ำเกลือและอาหารทางการแพทย์ ต่างได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

2554

จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทยมากที่สุดพร้อมทั้งเปิดโรงงานผลิตน้ำเกลือแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐาน PIC/S GMP เพื่อรองรับปริมาณการส่งออกที่มากขึ้น โดยยังได้ส่งออกน้ำเกลือไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ได้ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก

President

คุณ ชินสึกะ ยุอาสะ

จากแรงบันดาลใจในปรัชญาของกลุ่มโอซูกะที่ว่า “พวกเราชาวโอซูกะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนทั่วโลก” และคำขวัญของไทยโอซูก้าที่ว่า “มุ่งมั่นด้วยใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน” พวกเราชาวไทยโอซูก้าจึงทุ่มเทในการค้นหาสิ่งที่ผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยต้องการ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและออกแบบขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงและถึงพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวนั้นได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว เราได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนผ่านกระบวนการโอซูกะดีเอ็นเอที่ให้ความสำคัญกับ “Jissho” (การพิสูจน์โดยการปฏิบัติจริง) และ “Sozosei” (ความคิดสร้างสรรค์) จึงทำให้เรามีมุมมอง มีการรับรู้ กล้าคิด และกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างจากกรอบเดิม ๆ กล่าวคือ เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด มีนวัตกรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตนในแบบของโอซูกะ

 

สำหรับในประเทศไทย อาหารทางการแพทย์เป็นผลงานที่เห็นได้ชัดเจนในด้านความพยายามของเราที่จะทำตามพันธกิจที่ให้ไว้ และการที่เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารทางการแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่องในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาได้นั้นเป็นเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในประเทศไทยหลาย ๆ ท่าน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเราหลายตัวยังได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมของประเทศไทยอีกด้วย

 

องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราอีกอย่างคือ “คน” ที่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองคก์กร เราพยายามสร้าง บรรยากาศที่สร้างความสุขและให้ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันแก่พนักงานทุกคน ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากมาทำงาน ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานที่บริษัทฯ ยึดถือในเรื่อง “One Team One Goal” นอกจากนี้แล้ว พนักงานทุกคนยังได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้วิชาการ รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ ดังนั้น พนักงานแต่ละคนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงสามารถปลดปล่อยศักยภาพในตัวเองเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้คนทั่วไปได้ในอนาคต

Chairman

คุณ ธนัญ สันตโยดม

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 และนับเป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของกลุ่มโอซูกะ โดยก่อตั้งบริษัทและโรงงานผลิตน้ำเกลือขึ้นในประเทศไทย ภายใต้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของ โอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น

เป็นเวลากว่า 40 ปี จนถึงวันนี้ ที่บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ยังคงมุ่งมั่นทำงานภายใต้หลักปรัชญา ของโอซูก้า ที่ว่า “พวกเราชาวโอซูกะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ” ด้วยความทุ่มเทและความอุตสาหะของบุคลากร ทำให้บริษัทไทยโอซูก้าเป็นที่ยอมรับในธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ของประเทศไทย ในฐานะผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสารละลายที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ เราได้ร่วมมือกับแพทย์ไทย และ Food Innopolis ในการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย และส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้เรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรม ที่คิดค้น และพัฒนาจากกลุ่มบริษัทโอซูกะ ประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเพิ่มมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย ควบคู่กับการดำเนินภารกิจด้านสังคม (CSR) ไปด้วยกัน

“มุ่งมั่นด้วยใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ” เป็นปณิธานของพวกเราชาวไทยโอซูก้า ที่บ่งบอกว่า เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นตลอดไป

สัญลักษณ์องค์กร

บริษัทโอซูก้าได้ใช้ตัวอักษรแรกคือตัวโอ “O” เพื่อสื่อถึงปรัชญาของโอซูกะ ตัวโอใหญ่ ที่ใช้พื้นสีฟ้าแบบเล่นไล่สีเป็นตัวแทนของท้องฟ้าถูกนำมาสื่อถึง “การเปิดกว้าง” “อิสรภาพ” “ปัญญา” และ “อนาคต”ส่วนตัวโอเล็กที่ใช้สีแดงแสดงถึงพลกำลังที่หลอมรวมกันของโอซูกะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแนวคิด

การจัดเรียงรูปลักษณ์ทั้งสองส่วนนี้อย่างสมดุล ทำให้ชื่อของโอซูก้าถูกสื่อได้ในเชิงตัวอักษรได้อย่างชัดเจนและกลมกลืนดังนั้นสัญลักษณ์องค์กรชิ้นนี้จึงสื่อได้ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของบริษัทโอซูก้าในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขของมวลมนุษย์โดยผ่านสุขภาพที่ดี

สีฟ้า เป็นตัวแทนของท้องฟ้า หมายถึง “การเปิดกว้าง” “อิสรภาพ” “ปัญญา” และ “อนาคต”

สีแดง แสดงถึง พลกำลังที่หลอมรวมกันของโอซูกะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแนวคิด

Otsuka-People creating New Products
for Better Health Worldwide

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำบริษัทยา ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ในแง่ของบริษัท:
สร้างยอดขายให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 ของบริษัทยาชั้นนำ ด้วยความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท และการอุทิศประโยชน์ต่อสังคม

ในแง่ลูกค้า
:
มุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

ในแง่ของพนักงาน:
ทำงานด้วยความภาคภูมิใจ ในสภาวะแวดล้อมและผลตอบแทนที่ดี

ในแง่ของผู้ถือหุ้น:
สร้างผลกำไรที่เกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการที่ทรงคุณค่า

พัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง