วัฒนธรรม Otsuka

เราสนับสนุนให้คนของเราผลักดันตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งที่โดดเด่นท้าท้าย

ปรัชญาองค์กร

พวกเราชาวโอซูกะ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ

คติประจำใจ Otsuka

มุ่งมั่นด้วยใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 และนับเป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของกลุ่มโอซูก้า

วิจัยและพัฒนา

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของรัฐบาลไทย

เพื่อพัฒนาและวิจัยอาหารทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

มุ่งมั่นด้วยใจ

มุ่งมั่นด้วยใจเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ คือคติประจำใจของเรา เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพของบุคลากรยังเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทฯ นั้นจะสามารถสื่อสารข้อความทางวิชาการ กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

Export

Our products have been internationally recognized and can be exported to many countries such as Japan, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Vietnam, Malaysia, Pakistan, Myanmar, and Cambodia.

These countries have high standards for the selection of imported product, especially Japan.

1973

ปีที่ก่อตั้ง

967

พนักงานของเรา

98

ผลิตภัณฑ์

11

ประเทศที่ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณภาพ คือชีวิตของโรงงาน บรรจุภัณฑ์ก็บ่งชี้ถึงคุณภาพ
จงผลิต และ ขาย เสมือนว่าเราเป็นลูกค้า
BASIC INTRAVENOUS SOLUTIONS

ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับจากบริษัท โอซูกะ ประเทศญี่ปุ่น สู่การผลิตน้ำเกลือในขวดพลาสติกจากโรงงาน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง GMP โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S GMP เราจึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

CLINICAL NUTRITION PRODUCTS

จากการศึกษาโดยมีการทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนการวางจำหน่าย จนมั่นใจว่ามีคุณภาพกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง จวบจนปัจจุบัน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ทำการผลิตอาหารทางการแพทย์ออกสู่ตลาดในหลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทย และยังเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ จนสามารถส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

THERAPEUTIC DRUGS

กลุ่มยารักษาโรค เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งกลุ่มที่ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งยาแต่ละตัวนั้นถูกค้นคว้าวิจัย และได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงและทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

MEDICAL DEVICE

นอกจากยาและอาหารทางการแพทย์แล้ว เรายังนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยคนไทยได้รับคุณภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวสาร & กิจกรรม

ติดตามทุกกิจกรรมและรับข่าวสารสุขภาพจากไทยโอซูก้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า

Knowledge

เทคนิคการสร้างสุขภาพดีด้วยการ “ขยับ”

เมื่อร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ “ขยับ” ปลุกร่างกายด้วยการออกกำลังกายประจำเสมอเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นวายอาจทำให้เราไม่สามารถหาเวลาออกกำลังกายได้อย่างจริงจัง วิธีที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีก็คือการเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้มากขึ้น…

GMP-BSI

Beverages in sealed containers, foods in sealed containers (Food with low water activity) (Special purposed foods) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose GMP 193 standard is certified by BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 002/2557 Registered by Thai FDA.

PICs GMP

Terminally sterilised Products (Large volume liquids and Small volume liquids) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose PICs GMP is certified by Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand.

ISO 9001

Sterile Drug Products (Small Volume and Large Volume Sterile Solution) and Enteral Nutrition Products was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose ISO 9001 standard is certified by SGS (Thailand) Ltd.

ISO 14001

Sterile Drug Products (Small Volume and Large Volume Sterile Solution) and Enteral Nutrition Products was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose ISO 14001 standard is certified by SGS (Thailand) Ltd.

HALAL

Neo-Mune (Melon flavor), Pan-Enteral, Neo-Mune (Vanilla flavor), Gen-DM, Aminoleban-Oral, Blendera-MF,Gen-DM MF, Once Pro and Blendera-MF (Vanilla flavor) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose HALAL is certified by The Central Islamic Council of Thailand.

มาเติมเต็มความสุขและสุขภาพดีๆของคุณกับเรา (66) 02-401-9560