รมว.สุวิทย์ พร้อมคณะ…

รมว.สุวิทย์ พร้อมคณะ…

รมว.สุวิทย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงงานไทยโอซูก้า

สมุทรสาคร: วันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักปลัดและหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ท่าน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารทางการแพทย์ โรงงานผลิตน้ำเกลือ และห้องทดลองเพื่องานวิจัยและพัฒนา ของบริษัทฯ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูงานด้านธุรกิจและการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนถึงประเด็นที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน อนึ่ง การเดินทางมาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชมบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนงานเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม